Automobilinių dujų balionų patikra

Automobilinių dujų balionų patikra – Terminai ir santrumpos

Automobilinių dujų balionų patikraTP – baliono techninis patikrinimas, siekiant nustatyti baliono techninę būklę ir tinkamumą naudoti.
VA – baliono elementų išorinių ir vidinių paviršių apžiūra.
HB – bandymas (baliono elementų stiprumo ir jų sujungimų sandarumo patikrinimas slėgiu).

Automobilinių dujų balionų patikra motorinėse transporto priemonėse apima:

 

Balionų vidinių ir išorinių paviršių apžiūrą;
Hidraulinis išbandymą;
Balionų išorinę apžiūrą, esant balione darbiniam slėgiui;
Išbandytų balionų žymėjimą, dokumentacijos pildymą.

Balionų vidinių ir išorinių paviršių apžiūra: Apžiūrėti balionų vidinius ir išorinius paviršius, tikslu nustatyti ar balionų sienelėse nėra korozijos, įtrūkimų, įlinkimų ir kitų pažeidimų išvadintų 1 lentelėje. Balionų vidaus apžiūrai naudojamas sprogimo atžvilgiu saugus šviestuvas. Jeigu baliono VA metu defektų nenustatoma, balionui atliekamas HB.

Hidraulinis išbandymas (HB): Prieš hidraulinį išbandymą visa balionų armatūra turi būti uždaryta ir švariai nuvalyta, o išpylimo kamštis ir apsauginio vožtuvo aklė sandariai užsukti. Vandens temperatūra, vykdant hidraulinį išbandymą neturi būti daugiau 5ºC aukštesnė už supančios aplinkos temperatūrą. Visi hidraulinio bandymo įrenginio elementai (vamzdynai, armatūra ir kiti) turi būti išbandyti 1.5 karto didesniu slėgiu nei baliono bandymo slėgis. Per lygio rodiklio daviklio angą balionas pilnai užpildomas vandeniu. Po to prijungiamas išbandymo siurblys ir patikrinama, ar patikimai jis sujungtas su baliono anga. Prieš pakeliant balione slėgį, būtina balioną aptverti ištisiniu metaliniu aptvaru, kurį galima nuimti tik sumažinus slėgį balione iki 16 kG/cm². Hidrauliniu siurbliu slėgį balione pakelti iki 25 kG/cm² arba didesnio,kuris nurodytas baliono pase ir išlaikyti 5 min. Po to slėgį palaipsniui sumažinti iki 16 kG/cm². Atidaryti ištisinį metalinį aptvarą, apžiūrėti balioną, 0,5 kg svorio plaktuku iš spalvotojo metalo apstuksenti sutvirtinimo siūles. Balionas išlaikė hidraulinį bandymą, jeigu nenustatyta plyšimų, matomų deformacijų, nutekėjimų. Baliono išorinis paviršius prieš hidraulinį bandymą ir po jo turi būti sausas. Išpilamas vanduo iš baliono, vandens likučiai pašalinami pučiant suspaustą orą ne didesnio kaip 16,0 kG/cm² slėgiu.Balionai po išbandymo yra nudažomi.

Baliono patikrinimo rezultatus, atsakingas asmuo įrašo į bandymų žurnalą, kuriame yra būtinos šis grafos:

Gamyklos gamintojos prekinis ženklas,
Baliono numeris,
Baliono pagaminimo data (metai ir mėnuo),
Atlikto ir sekančio patikrinimo data,
Balione įkalta jo talpa ir svoris,
Darbinis slėgimas MPa(kg/cm²),
Įrašas apie baliono tinkamumą,
Atsakingo asmens,patikrinusio balioną parašas.